Việt Nam, thành viên 37 tham gia Công ước Lao động Hàng hải

by tintuc4

Ngày 20/8, Công ước Lao động Hàng hải (MLC) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chính thức có hiệu lực nhằm đảm bảo việc làm bền vững cho thuyền viên và cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ tàu hoạt động trong ngành vận tải biển toàn cầu.

Theo bà Cleopatra Doumbia-Henry, Trưởng bộ phận Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế của ILO, công ước cũng tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các chủ tàu đạt chuẩn, thúc đẩy cạnh tranh thông qua việc đảm bảo hiệu quả và tăng độ tin cậy trong vận tải biển. Trở thành luật quốc tế áp dụng từ ngày 20/8/2006, hiện nay đã có hơn 45 nước vận chuyển khoảng 75% tổng lượng hàng hóa vận tải biển toàn cầu phê duyệt Công ước.

Theo Cục Hàng hải, Việt Nam là nước thứ 37 tham gia vào Công ước từ tháng 5/2013. Việc tham gia công ước cũng giúp Việt Nam đảm bảo việc làm bền vững cho khoảng 32.000 sỹ quan, thuyền viên đã được cấp chứng chỉ, trong đó có khoảng 27.000 người đang làm việc trên đội tàu trong nước và các tàu nước ngoài. Ngoài ra, cũng là “giá đỡ” an toàn cho khoảng 1.700 tàu chuyên chở khoảng 1/10 lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam và gần một nửa số hàng hóa vận chuyển trong nước.

Từ khoá: việt nam quốc tế hàng hoá vận chuyển bão lao động

Advertisements