2 trường hợp được nâng lương trước thời hạn

by tintuc4

(DĐDN) – Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công nhân viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, có 2 trường hợp được nâng lương trước thời hạn. Đó là trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có thông báo nghỉ hưu.

Đối với người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên; đồng thời, người được nâng lương phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản. Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Trong 1 năm, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu chỉ áp dụng với người đã đạt đủ 2 tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên trong thời gian giữ bậc nhưng chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương.

ML

Theo chinhphu.vn

facebooktwittergoogleChia sẻ tin lên LinkHay.com

Từ khoá: người lao động năng lượng bão thời hạn

Advertisements