DHM phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu

by tintuc4

(NDHMoney) CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã DHM – HOSE) sẽ phát hành 8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1, tương đương cổ đông nắm 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/8. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 29/08/2013 đến ngày 10/10/2013, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 29/08/2013 đến ngày 14/10/2013.

Được biết, quý 2/2013, doanh thu của công ty đạt 191,644 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 291,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,77 tỷ đồng. Năm 2013, công ty đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu DHM dao động trong biên độ 7.800 – 10.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 383.755 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 3,6 tỷ đồng/phiên.

Từ khoá: cổ phiếu gia công ty lợi nhuận doanh thu

Advertisements