Tôi đang cho con bú mà đi triệt lông thì có ảnh hưởng gì?

by tintuc4

Tôi vừa sinh được 2 tháng, hiện đang cho con bú sữa mẹ, nếu tôi đi triệt lông thì có ảnh hưởng gì đến sữa mẹ hay không?

Advertisements