BIC trả hộ tiền vay cho khách hàng gặp nạn

by tintuc4

(ĐTCK) Khách hàng vay tiền ngân hàng và tham gia bảo hiểm của BIC không may qua đời, BIC đã thay khách hàng trả số tiền khách còn nợ cho ngân hàng.

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa chi trả tiền bồi thường cho gia đình chị Hoàng Mai Hiền theo điều kiện của sản phẩm bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An.

Chị Hiền là khách hàng vay vốn tại Chi nhánh BIDV Phú Thọ (Phòng giao dịch Thụy Vân) và tham gia sản phẩm BIC Bình An với tổng số tiền bảo hiểm 300 triệu đồng trong thời hạn 1 năm, từ 17/10/2012 – 17/9/2013.

Vào ngày 15/6/2013, chị Hiền không may bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Trên cơ sở xác định rủi ro nằm trong phạm vi bảo hiểm, cán bộ BIC Tây Bắc đã hướng dẫn gia đình chị Hiền triển khai các thủ tục cần thiết để được chi trả bồi thường theo quy định.

Theo điều kiện BIC Bình An, khi khách hàng không may gặp các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC sẽ thay khách hàng trả số tiền tương ứng với số tiền bảo hiểm khách hàng còn nợ ngân hàng tại thời điểm đó. Trong trường hợp này, BIC sẽ thay chị Hiền trả số tiền gồm cả gốc và lãi tính toán tới thời điểm xảy ra rủi ro là hơn 337 triệu đồng.

Từ khoá: công ty bảo hiểm bidv phạm vi bảo hiểm ngân hàng bảo hiểm bidv bão bảo hiểm tiền bồi thường chi trả bồi thường tai nạn giao thông sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm bic công ty bảo hiểm vi bảo hiểm tiền bảo hiểm chi trả tiền bồi thường gia tham gia bảo hiểm bic khách hàng số tiền bảo hiểm

Advertisements