Tham vấn ý kiến về dự án Luật Việc làm

by tintuc4

(HNM) – Ngày 5-8, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia và các ban, ngành liên quan về dự án Luật Việc làm.

Các đại biểu yêu cầu làm rõ hơn những nội dung trong dự án luật về: chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm; chính sách việc làm công; thông tin thị trường lao động; quy trình cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng, để dự án Luật Việc làm bảo đảm tính khả thi, các chính sách, cơ chế đưa ra phải tạo cơ hội bình đẳng về việc làm cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, cần xây dựng những cơ chế ưu tiên, phát triển kỹ năng nghề, tạo điều kiện vay vốn… đối với nhóm lao động yếu thế, lao động trẻ, lao động nông thôn thông qua việc đa dạng hóa các nguồn lực hỗ trợ.

Từ khoá: bảo hiểm thất nghiệp việc làm lao động chính sách luật việc làm

Advertisements