Công bố tư liệu về Hoàng Sa – Trường Sa từ nước ngoài

by tintuc4

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển lãm với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”.