Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại huyện Gia Lâm

by tintuc4

(NDHMoney) Năm 2013, huyện Gia Lâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 20 dự án với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 60ha, dự kiến liên quan đến 1.865 hộ dân.

Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, ước tính 6 tháng đầu năm, huyện đã giải phóng mặt bằng được 26,15ha (đạt 43,92%), liên quan đến 1.328 hộ dân với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 244 tỷ đồng.

Tính đến nay, huyện đã đã triển khai thi công 54/82 dự án, thực hiện giải ngân 6 tháng ước đạt 228,4/597,6 tỷ đồng, bằng 38,2% kế hoạch. Huyện đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 16 dự án. Các dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng về cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đầu tư đề ra.

Tuy nhiên, công tác GPMB và tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Gia Lâm còn chậm như dự án đường Dốc Hội – Đại học Nông nghiệp I, xây dựng vùng sản xuất rau an toàn xã Văn Đức, Cụm sản xuất làng nghè tập trung Kiêu Kỵ, Khu tái định cư Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Ninh Hiệp, thị trấn Trâu Quỳ.

UBND thành phố cho biết, những tháng cuối năm, huyện Gia Lâm sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; phấn đấu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các dự án như xây dựng hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ và Đặng Xá, hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã Văn Đức, khu tái định cư xã Kiêu Kỵ, Khu tái định cư xã Đa Tốn, Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường Dốc Hội – Đại học Nông nghiệp I, đường vào nhà văn hóa huyện Gia Lâm, dường Dốc Hội – Đại học Nông nghiệp I.

Từ khoá: nông nghiệp gia tiền bồi thường bàn giao số tiền bồi thường

Advertisements