Điểm chuẩn dự kiến ĐH Y Thái Bình

by tintuc4

(VTC News)- ĐH Y Thái Bình vừa đưa ra dự kiến điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2013.

» Điểm chuẩn dự kiến ĐH Kinh tế Quốc dân

» Điểm chuẩn dự kiến ĐH Nông nghiệp Hà Nội

» 27,5 điểm vẫn trượt, ĐH Y Hà Nội tìm cách cứu thí sinh

ĐH Y Thái Bình dự kiến điểm chuẩn năm 2013 như sau:

1 D720101 Bác sĩ Đa khoa B 25,5
2 D720201 Bác sĩ Y học cổ truyền B 23
3 D720302 Bác sĩ Y học dự phòng B 22,5
4 D720301 Cử nhân Y tế công cộng B 18
5 D720501 Cử nhân Điều dưỡng B 22
6 D720401 Dược sĩ B 24

Hoàng Anh