Đầu tư IMG muốn nắm 51% vốn của MTG

by tintuc4

Cổ đông nội bộ cùng tổ chức liên quan thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu MTG của CTCP MT Gas (MTG – sàn HOSE).

Theo đó, CTCP Đầu tư IMG, tổ chức có liên quan đến ông Lê Tự Minh, Chủ tịch HĐQT MTG, đăng ký mua 3.241.590 cổ phiếu MTG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Hiện tại, CTCP Đầu tư IMG đang sở hữu 2,88 triệu cổ phiếu MTG, chiếm 24% vốn điều lệ tại MTG. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên tới trên 6.121.590 cổ phiếu, tương đương với 51% vốn của TMG.

Dự kiến, giao dịch được thực hiện từ 7/8 đến 5/9 theo phương thức thỏa thuận.

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch HĐQT Lê Tự Minh đã đăng ký bán toàn bộ 902.500 cổ phiếu MTG đang nắm giữ, tương đương thoái hết 7,52% vốn tại đây. Nếu giao dịch thành công, ông Minh sẽ không còn là cổ đông lớn của MTG.

Đóng cửa phiên giao dịch 2/8, giá cổ phiếu MTG chốt tại mức 3.800 đồng/CP.

Được biết, CTCP Đầu tư IMG có vốn điều lệ 520 tỷ đồng, với các ngành nghề kinh doanh gồm bất động sản và đầu tư xây dựng công trình, cho thuê kho bãi, nhà xưởng…

Tại ĐHCĐ năm 2013 được tổ chức lần 2 vào cuối tháng 5 vừa qua, cổ đông MTG đã chấp thuận cho CTCP Đầu tư IMG được mua cổ phần MTG để nâng tỷ lệ sở hữu từ 24% lên trên 51% mà không cần mua công khai.

Cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu 400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 4,2 tỷ đồng. Kế hoạch này tương đương thực hiện năm 2012 (doanh thu 369 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,9 tỷ đồng), nhưng giảm rất nhiều so với kế hoạch năm 2012 (doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,8 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cổ đông lại không thông qua phương án trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2012 và năm 2013 của HĐQT đề xuất là trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ là 3% và không trả cổ tức trong năm 2013 do lợi nhuận thấp. Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại và thay mặt quyết định.

Từ khoá: vốn điều lệ cổ phiếu doanh thu kế hoạch lợi nhuận bất động sản

Advertisements