Taxi đấu đầu ô tô, 4 người thương vong

by tintuc4