Trường TCCN được phối hợp với trung tâm GDTX dạy văn hóa

by tintuc4

(nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT cùng lúc với chương trình đào tạo TCCN).

Kết quả các môn văn hóa trong chương trình GDTX cấp THPT được công nhận là kết quả các học phần văn hóa trong chương trình đào tạo TCCN. Sau khi hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT và chương trình đào tạo TCCN, nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, người học có thể tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT và kỳ thi tốt nghiệp TCCN để có cơ hội nhận được hai bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp THPT hình thức vừa làm vừa học và bằng tốt nghiệp TCCN); hoặc tham dự một trong hai kỳ thi nói trên để có cơ hội nhận một trong hai văn bằng tốt nghiệp.

Q.VIỆT

Từ khoá: đào tạo

Advertisements