Đại hội XI Công đoàn Việt Nam: Nhiều ý kiến đồng ý với chỉ tiêu đề ra

by tintuc4

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam: Nhiều ý kiến đồng ý với chỉ tiêu đề raLễ ra mắt 172 đồng chí tham gia BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Việt Lâm.

  • >> Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Ngày 30.7, đồng chí Mai Đức Chính và đồng chí Nguyễn Văn Ngàng thay mặt Đoàn Chủ tịch ĐH báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của đại biểu về các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kì 2013-2018 và Báo cáo giải trình tiếp thu của Đoàn Chủ tịch ĐH về các ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa X tại ĐH CĐVN lần thứ XI và Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN.

Theo đó, có 588 phiếu đồng ý tất cả các nội dung chỉ tiêu như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỷ lệ 66,8%. Trong đó, với chỉ tiêu 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở có 782 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỷ lệ 89%.

Cũng trong sáng nay, theo chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng báo cáo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN.

Dự kiến, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI sẽ chủ trì cuộc họp báo về kết quả ĐH CĐVN XI ngay sau khi ĐH bế mạc.

  • >> Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Từ khoá: bão dự thảo kết quả

Advertisements