Ca ‘rao’ về giao thông

by tintuc4

Ca rao về giao thông

Ảnh minh họa

Bao giờ đường thoáng hè thông

Xe hoa em mới theo chồng về dinh.

Bao giờ đò đủ áo phao

Qua sông em mới sang chào mẹ cha.

Bao giờ đường mới khánh thành

Không phanh xuống cấp thì anh lấy mình.

Qua cầu ngả nón trông cầu

Thấy đinh rải khắp lòng đau khôn cùng.

Bao giờ thu phí đúng đường

Xe hoa anh rước người thương về nhà.

Từ khoá: bão