Xã hội hóa xây dựng nông thôn mới: Ghi nhận từ Ninh Hiệp

by tintuc4

(HNMO)- Không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Gia Lâm (Hà Nội), nhưng đến nay, Ninh Hiệp đã và cơ bản đạt 15/19 tiêu chí. Bây giờ, đến với Ninh Hiệp, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước một vùng nông thôn trù phú, sôi động với kinh tế, xã hội rất phát triển. Kinh nghiệm triển khai cho thấy, Ninh Hiệp đã khơi dậy được nhiều nguồn lực xã hội hóa (XHH) trong xây dựng NTM.

Bắt tay vào xây dựng NTM, xã Ninh Hiệp đã triển khai thực hiện các quy hoạch: quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp. Tiếp đến, thực hiện chủ trương XHH đầu tư các công trình theo đề án NTM của địa phương, xã Ninh Hiệp đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các công trình, như: dự án khu thể dục thể thao trung tâm xã Ninh Hiệp; dự án xây dựng khu nhà ở xã Ninh Hiệp; dự án chợ và dịch vụ thương mại xã Ninh Hiệp; quy hoạch và thực hiện chợ dược liệu làng nghề thuốc Nam, thuốc Bắc. Tuy nhiên, trước khi triển khai thực hiện đầu tư, các doanh nghiệp, đơn vị đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với việc duy trì thực hiện các tiêu chí NTM, xã đã triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ, huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được (quy hoạch, điện nông thôn, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị, an ninh trật tự…).

Đáng ghi nhận, với nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế, xã Ninh Hiệp đã chỉ đạo các ban ngành phối hợp với các cụm dân cư, đơn vị kinh tế trên địa bàn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong đầu tư xây dựng cơ bản, bằng nguồn vốn xã hội hóa, Ninh Hiệp đã hoàn thành việc đầu tư chợ dân sinh ở Xó Lai (diện tích 2.171m2, vốn đầu tư hơn 7,7 tỷ đồng); chợ dân sinh thôn 2 (diện tích 820m2, vốn đầu tư hơn 2,8 tỷ đồng); chợ dân sinh và sân chơi thôn 7 (diện tích hơn 3.800m2, vốn đầu tư hơn 5,2 tỷ đồng). Không chỉ vậy, xã Ninh Hiệp còn triển khai đồng loạt các tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường, công tác duy trì thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải làng nghề trên cơ sở XHH. Trong đó, UBND xã đã phối hợp với công ty cổ phần dịch vụ môi trường Bình Minh và xí nghiệp môi trường huyện xây dựng phương án thu gom, vận chuyển 100% lượng rác thải làng nghề.

Nhân dân, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đã đóng góp công sức, tiền của để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp
Nhân dân, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đã đóng góp công sức, tiền của để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp

Có thể nói, đến nay, Ninh Hiệp là địa phương có kết cấu hạ tầng khá hoàn chỉnh với những con đường khang trang, sạch sẽ. Thực hiện xây dựng NTM, địa phương đã cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước và cải tạo đường giao thông để góp phần hoàn thiện tiêu chí NTM. Xã đã hoàn thành việc đầu tư, cải tạo 20 tuyến đường giao thông ngõ, xóm ở 9 thôn với tổng giá trị dự toán được phê duyệt hơn 8 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã giao các tiểu ban xây dựng NTM ở từng thôn thực hiện lập hồ sơ, triển khai thi công và nghiệm thu công trình. Đồng thời, tiếp tục thực hiện khảo sát, lập hồ sơ đầu tư 42 tuyến đường giao thông ngõ, xóm chưa được đầu tư theo đề án xây dựng NTM với chiều dài 7.220m.

Hiện nay, Ninh Hiệp đang tiếp tục triển khai và hoàn thiện đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn 2, thôn 5, thôn 4. Trong đó, riêng nhà văn hóa thôn 5 đã vận động nhân dân ủng hộ kinh phí dựng hàng rào hoa sắt và đổ bê tông sân chơi để hoàn thiện công trình. Bên cạnh đó, hoàn thành công trình Trung tâm văn hóa Thạch Sàng. Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã ủng hộ kinh phí tổ chức đầu tư xây dựng hoàn thành công trình cải tạo nâng cấp nhà và khuôn viên ao Rối; triển khai xây dựng và cải tạo cổng chùa Đại Bi ở thôn 8… Với hàng chục tỷ đồng đầu tư cho công tác xây dựng NTM, trong đó, người dân đã đóng góp được 1.328 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động xây dựng các tuyến đường ngõ, xóm.

Theo Chủ tịch UBND xã Lý Duy Khương, kinh nghiệm cho thấy nhờ làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện đề án xây dựng NTM đã tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân, các tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình về phong trào “toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Nhân dân đã tham gia bàn bạc, quyết định những vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp kinh phí, công sức vào đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội, đồng thời tham gia quản lý, giám sát thực hiện đề án NTM. Nhờ đó đã thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương không ngừng phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân, xây dựng quê hương Ninh Hiệp ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ khoá: giao thông phát triển dịch vụ công ty cổ phần đóng góp kinh tế nông thôn chợ dân sinh công trình văn hoá ninh hiệp triển khai môi trường an ninh trật tự gia xây dựng doanh nghiệp tổ chức kinh tế

Advertisements