Trước thềm nhận sáp nhập RHC, NLC, thủy điện SJD báo lãi 63 tỷ đồng 6 tháng

by tintuc4

Kế hoạch lợi nhuận riêng của SJD năm 2013 là 112,24 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được 6 tháng, công ty đã hoàn thành 56%.

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013.

Trước thềm nhận sáp nhập 2 công ty thủy điện khác là NLC và RHC, công ty thủy điện SJD đã công bố kết quả kinh doanh với lãi tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể:

Doanh thu thuần quý 2 đạt 75,55 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 9,5 tỷ đồng còn 52,56 tỷ đồng. Doanh thu tài chính bất ngờ tăng vọt từ mức 30 triệu đồng cùng kỳ lên 7,23 tỷ đồng quý 2/2013. Đây là mấu chốt khiến SJD có kỳ kinh doanh tăng trưởng lãi sau thuế 17% lên 44,68 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SJD lãi sau thuế 62,81 tỷ đồng, tăng 23% so với 6 tháng năm 2012.

ĐHCĐ thường niên 2013 vừa tổ chức hồi tháng 7 này đã thông qua chuyện sáp nhập thủy điện RHC, NLC vào SJD. Kế hoạch lợi nhuận riêng của SJD năm 2013 là 112,24 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được 6 tháng, công ty đã hoàn thành 56%.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2013

Thanh Hiên

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Từ khoá: công ty công ty cổ phần kinh doanh kết quả