Những khoảnh khắc độc nhất vô nhị của Sao Việt (P48)

by tintuc4

(Ngoisao.vn) – Cuối tuần đã đến, Ngoisao.vn mời độc giả thư giãn với những khoảnh khắc hài hước và cười “lên bờ, xuống ruộng” cùng các sao Việt nhà ta nhé!

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Hoài Linh: “Ở quê chả biết làm gì

Chèo chiếc xuồng nhỏ em đi bán zàng kkkkk…”

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Vừa thấy em bác sĩ bảo là da em vàng quá, chắc em bị bệnh gan! kkkkk…

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Xuân Bắc, Thành Trung,Tự Long: Xem ai dài hơn?!

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Giáo sư Xoay: ” 7 nổi, 3 chìm…”

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Quỳnh Thư: “Đi đâu mà vội mà vàng

Mà lăn xuống hố, mà nhào xuống mương”

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Hồ Ngọc Hà: “Một con thì mặc một con

Eo thon, dáng chuẩn vẫn ngon như thường!”

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Xuân Bắc: Ngày ấy – Bây giờ

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Minh Tú: Tiền nhìu quá chẳng biết cất đâu…

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Elly Trần: Mùa mưa đến rồi, ta là ếch ộp, đang chờ mưa…!!!

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Ngọc Quyên: Mới chế cặp kính điệp viên… 00 thấy!

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Cuộc đời em chỉ toàn màu hường thôi các pác ạh!

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Thu Minh: Ta là Cua ngàn năm! hehehe….

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Trốn chồng hò hẹn với chàng Gù! Thik Thak!

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Diễm Hương: Thế này mới là đúng tuổi nà!

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo: Kiểm tra…nhân trắc học

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Tiến Đoàn: Cũng còn ku-te chán!

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Lam Trường: Tin hổng nổi! ;(

Những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" của Sao Việt (P48) | độc nhất vô nhị,Hoài Linh,Thu Minh,Hồ Ngọc Hà,Xuân Bắc,Cù Trọng Xoay,Ngọc Quyên,Cát Phượng,Diễm Hương,Elly Trần,Minh Tú,Lam Trường,Tiến Đoàn,Đặng Thu Thảo

Mẹ con Cát Phượng: Chúc cả nhà Ngôisao.vn cuối tuần zui zẻ nà!!! moahhh….

Advertisements